مسابقه کتابخوانی “نوپای ناب”

ثبتنام رایگان و به صورت اینترنتی ۱۲شهریورماه۱۳۹۶.

مسابقه شماره۲ کتابخوانی فحاد با جوایز نقدی،

جهت دریافت فصل اول و خرید کتاب “نوپای ناب”:
https://goo.gl/u3rtFU

”از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید”

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید