آزمایش آوادا۲۱۳۹۷/۶/۱۲ ۱۹:۵۶:۰۹

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/fahaudir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4861

ketabsho.fahaad.ir

سایت کارگروه کتابخوانی فحاد

شرح سایت

 • برگزاری مسابقات کتابخوانی
 • پادکست های صوتی کتاب
 • معرفی کتاب  و …

student.fahaad.ir

سایت کارگروه دانش آموزی

شرح سایت

 • برگزاری مسابقات کتابخوانی
 • پادکست های صوتی کتاب
 • معرفی کتاب  و …

karnama.fahaad.ir

سایت کارنما

شرح سایت

 • برگزاری مسابقات کتابخوانی
 • پادکست های صوتی کتاب
 • معرفی کتاب  و …

ostanha.fahaad.ir

سایت مراکز استانی

شرح سایت

 • برگزاری مسابقات کتابخوانی
 • پادکست های صوتی کتاب
 • معرفی کتاب  و …

estedad.fahaad.ir

سایت کارگروه استعدادیابی

شرح سایت

 • برگزاری مسابقات کتابخوانی
 • پادکست های صوتی کتاب
 • معرفی کتاب  و …

hc.fahaad.ir

سایت سرمایه انسانی

شرح سایت

 • برگزاری مسابقات کتابخوانی
 • پادکست های صوتی کتاب
 • معرفی کتاب  و …