مسابقه کتابخوانی “نوپای ناب”


Notice: Undefined offset: 0 in /home/fahaudir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 246

Notice: Undefined offset: 1 in /home/fahaudir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 247

Notice: Undefined offset: 2 in /home/fahaudir/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 248

ثبتنام رایگان و به صورت اینترنتی ۱۲شهریورماه۱۳۹۶٫

مسابقه شماره۲ کتابخوانی فحاد با جوایز نقدی،

جهت دریافت فصل اول و خرید کتاب “نوپای ناب”:
https://goo.gl/u3rtFU

”از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید”

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید