تشکیل هسته علمی-فناوری برق

ان شا الله باتوکل برخداوند، با عزمی راسخ و همتی استوار شاهد فعالیت های موثر و عملیاتی باشیم.

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید