همکاری با پژوهشسرای دانش آموزی ابن سینا

 

تعیین محورها و نحوه همکاری

تشکر ویژه از سرکار خانم نیازی و همکاران محترم ایشان

فحاد | کارگروه دانش آموزی

 

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید