هسته علمی-فناوری سلامت و تجهیزات پزشکی با حضور دکتر باوی

ارائه دستاوردهای پژوهشی، فناوری، نمونه اولیه با رویکرد شکل گیری همکاری

فحاد | فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان

 

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید