گزارش تصویری برنامه “از نزدیک با استارتاپ ها”

 

استارتاپ نیمکت هوشمند خورشیدی

فحاد | هسته علمی-فناوری برق

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید