اطلاعیه جلسه دوم از “سلسه جلسات انتقال دانش و تجربه”


موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوآور

ویژه اعضای فحاد

توسط |۱۳۹۷/۶/۲۲ ۱۴:۵۲:۰۴آذر ۲۴ام, ۱۳۹۶|اطلاعیه های فحاد, هسته های علمی- فناوری|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید