کارگاه آموزشی مثبت نگری ومدیریت بحران های زندگی

مدرس:سرکار خانم عزیزیان
موسس موسسه جوان امروز،خانواده فردا(ویژه بانوان)
زمان: ۱۳۹۷/۲/۶

فحاد|کارگروه کتابخوانی

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید