اطلاعیه مسابقه کتابخوانی: کتاب دروغ های مسلح

 

هفتمین مسابقه کتابخوانی فحاد

کتاب دروغ های مسلح

 زمان:  پنج شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۸ تا جمعه ۲۶ مرداد ساعت ۱۰

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید