در فضای مجازی در قالب گروه های مجازی، سایت، نشریه الکترونیک و …

فَحاد، شبکه همکاری نخبگان علمی-فناوری انقلاب اسلامی