حوزه های همکاری بین فحاد و شرکت محترم صاهیراد


۱٫ برق و الکترونیک (پاورالکترونیک، سوئیچینگ، مخابرات)
۲٫ سامانه های حمل و نقل هوشمند (ITS)
۳٫ . سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
۴٫ رباتیک