جلسه معارفه رسمی کارگروه دانش آموزی فحاد و بیان اقدامات انجام شده در حضور مسئولان کشوری و استانی و جمعی از فعالان حوزه آموزش و پرورش

فحاد | کارگروه دانش آموزی