برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۶’از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید” اثرمرکب از دارن هاردی:

۱٫ شهناز یوسفی؛ ۵۰ هزار تومان
۲٫زهرا محمدی؛ ۴۰ هزار توامن
۳٫زهرا امیری؛ ۳۰ هزار تومان۴

۴٫ کاظم علیزاده؛ ۲۰ هزار تومان
۵٫آرش غفوری؛ ۲۰ هزار تومان

  •  تمامی برندگان با امتیاز ۱۰۰هستند که به قید قرعه انتخاب شدند.