جلسه فعالان و بهره برداران حوزه صنایع دستی، کشاورزی،مواد غذایی،بوم گردی، روستا، کسب و کارهای خانگی و… از تولید تا خدمات تا … بمنظور شکل گیری همکاری واستفاده حداکثری از ظرفیتها

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

فحام یا فحاد:
پایه اساسی هر دو یک چیز است و آن ایجاد شبکه همکاری بین علاقه مندان آرمان های انقلاب اسلامی می باشد.
اما به علت تفاوت بین بازیگران (که البته در بعضی جاها اشتراک نیز وجود دارد مانند فناورانی که در حوزه کشاورزی ویا توسعه منطقه ای فعالیت میکنند) جهت کارآمدی بیش از پیش تصمیم گرفته شد از هم متمایز شود.
بر این مبنا فعالان حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در گروه فحاد و عزیزان حوزه روستا، کشاورزی، مواد غذایی، بوم گردی، صنایع دستی و … و خدمات مرتبط با این حوزه مانند حمل و نقل، توزیع و فروش، بسته بندی و …. در فحام حضور خواهند داشت.