دومین گردهمایی مجموعه های دانش بنیان با حضور سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

۱۸ مهر ۱۳۹۷ -۱۹:۱۵