سومین گردهمایی مجموعه های حقوقی حاضر در فحاد باهدف شبکه سازی و شناخت مجموعه ها از ظرفیت های یکدیگر به منظور شکل گیری همکاری های بین سازمان برگزار میگردد

? اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
به میزبانی
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

? آخرین مهلت ثبت نام: ۷فروردین ماه ۱۳۹۸
Innowin.ir

? همزمان با ثبت نام در وبسایت به جهت افزایش مشاهده پذیری بیشتر مجموعه و طرح فرصت های همکاری ارسال معرفی مجموعه به گروه (در صورتیکه قبلا انجام نشده است)

? باتوجه به ظرفیت محدود محل برگزاری برمبنای اطلاعات تکمیل شده، شرکت کنندگان در جلسه و شرکت هایی که امکان ارائه سخنرانی دارند انتخاب خواهند شد.
جزئیات بیشتر پس از اتمام مهلت ثبت نام اطلاع رسانی میشود.

? دوستانی که مجموعه شون ثبت رسمی نشده (تیم/ استارتاپ/هسته/…) در مسیر ثبت نام، بخش شماره ثبت را ۱۱۱(سه تا یک) بگذارند.

?رهبر عزیز انقلاب:
بنده ی حقیر اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، به خصوص نیروهای مومن و انقلابی
مهرماه ۱۳۹۵