در این راستا ضمن تشکر از اساتیدی که در گذشته همکاری نمودند جهت توسعه این امر خیر و مورد نیاز جامعه از سایر اساتید دعوت به همکاری و مشارکت می نماییم؛
جهت اعلام آمادگی ارسال نام خانوادگی، نام دانشگاه، موضوع فعالیت از طریق پیامک و یا پیام در تلگرام، واتساپ، بله به شماره:
+۹۸۹۱۲۶۸۱۳۶۴۰