موضوع: گردهمایی فعالان حوزه زیست فناوری پزشکی

? با حضور:

  • اساتید
  • شرکت های تولیدی
  • رسانه های تخصصی
  • ارائه دهندگان خدمات حقوقی
  • کارگزاران تبادل فناوری و توسعه بازار
  • ارائه دهندگان ابزارهای مالی، سرمایه گذاری، شتابدهی

? هدف:
تبادل اطلاعات، انتقال تجربه و شکل گیری همکاری

? زمان برگزاری رویداد: ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸
مکان: سالن شیخ بهایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

? بازه ثبت نام: ۶ الی ۱۶ مرداد ماه

? لینک ثبت نام:
www.innowin.ir

? راه ارتباطی با ستاد شبکه زیست فناوری فحاد:
دکتر محمدحسین کرمی، مسئول شبکه زیست
+۹۸۹۱۷۹۰۶۵۵۷۴
@MH_karami70

محمدرضا سالاری، جانشین مسئول شبکه زیست
+۹۸۹۱۳۵۸۲۳۵۶۹
@Mohamad_reza_salari

سرکار خانم نجبائی، مسئول نظارت هماهنگی و پیگیری شبکه زیست
@F_nojabaei