اهداف:
۱. فراهم کردن زمینه شناخت و تعامل فعالان حوزه بازرگانی(صادرات) با یکدیگر

  • تامین کالا
  • خدمات مالی
  • خدمات دفتری، انبار، نمایشگاه، فروشگاهی
  • خدمات حمل و نقل
  • بازاریابی و فروش
  • و …

۲. طرح فرصت های همکاری صادراتی باتمرکز بر کشورهای همسایه

? از بازرگانان توانمند و دارای سابقه فعالیت و علاقه مند به حضور در نشست دعوت می شود؛

? جهت هماهنگی مشخصات زیر پیامک شود:

  • نام و نام خانوادگی
  • کشورهایی حوزه فعالیت(دارای سابقه عملیاتی)
  • موضوعات کالایی و خدماتی
  • امکانات و توانمندی بالفعل صادراتی

(مکان و زمان نشست برای عزیزان ارسال خواهد شد)

+۹۸۹۱۲۶۸۱۳۶۴۰