دوره آموزشی شبکه سازی در حوزه “علوم شناختی، cognitive science”

🔘 مخاطبین دوره (مصاحبه فردی انجام می شود):

  • دانشجویان رشته های مرتبط با علوم شناختی
  • دارای روحیه انقلابی و جهادی
  • علاقه مند و توانمند در ارتباطات
  • علاقه مند به شناخت زیست بوم حوزه خود
  • به علت حجم فعالیت ها هیچ گونه مشغله و مسئولیتی جز تحصیل در بازه زمانی حضور در دوره (یک سال) نپذیرد

🔴 خواهشمند است افرادیکه:
دانشجو نیستند ویا اگر هستند در رشته مرتبط با موضوع شبکه نیستند و اگر ویژگی های قبل را دارند قادر به اختصاص زمان نیستند پیام ارسال نکنند

🔘 علاقه مندان به شرکت در دوره مشخصات خود را ضمن درج موضوع ارسال نمایند:
نام و نام خانوادگی
رشته، مقطع، دانشگاه
شماره تماس و شماره پیام رسان
+۹۸۹۱۲۶۸۱۳۶۴۰