تهران- خیابان توحید- خیابان نیایش شرقی– پلاک ۳۷- طبقه ۷- واحد۷۰۱