گزارش تصویری برنامه “از نزدیک با استارتاپ ها”

  استارتاپ نیمکت هوشمند خورشیدی […]

سلسله جلسات “از نزدیک با کارآفرینان”

مهندس رامین عالمیان راد-شرکت صاهیراد […]

جلسه اول هیات مدیره هسته علمی-فناوری برق

با موضوع تعیین اهداف، محتوای جلسات هسته و گام های [...]

تشکیل هسته علمی-فناوری برق

ان شا الله باتوکل برخداوند، با عزمی راسخ و همتی [...]

Go to Top