سلسله جلسات “از نزدیک با کارآفرینان”

مهندس رامین عالمیان راد-شرکت صاهیراد […]

برگزاری سلسله جلسات انتقال دانش و تجربه

  جلسه ۱: ابررسانایی و کاربرد آن-مهندس شوقی […]

جلسه اول هیات مدیره هسته علمی-فناوری برق

با موضوع تعیین اهداف، محتوای جلسات هسته و گام های [...]

تشکیل هسته علمی-فناوری برق

ان شا الله باتوکل برخداوند، با عزمی راسخ و همتی [...]

Go to Top