برندگان مسابقه کتابخوانی اثر مرکب

برندگان مسابقه کتابخوانی شماره6'از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید'' اثرمرکب [...]

فراخوان دوره تربیت مربی با ارائه مدرک معتبر

شامل پنج کارگاه : ️۱٫ آموزش کلاس داری ۲٫ تکنولوژی [...]

جلسه واحد نانو و برنامه اجرایی کارگاه های نانو در پژوهشسرای منطقه ۸

  فحاد | کارگروه دانش آموزی

جلسه با مدیر مدرسه نبوت به همراه فرمانده بسیج دانش آموزی و نماینده بسیج کشوری

  فحاد | کارگروه دانش آموزی

جلسه واحد الکترونیک و پیگیری موضوعات پژوهشسرا ابن سینا منطقه۱۵

  فحاد | کارگروه دانش آموزی

برگزاری برنامه جذاب علمی در مدرسه نبوت و معرفی طرح به دانش آموزان

  فحاد | کارگروه دانش آموزی

اجرای برنامه در پژوهشسرا منطقه ۶ و ۸

فحاد | کارگروه دانش آموزی

برگزاری کارگاه های زیست شناسی ، فیزیک و شیمی در پژوهشسرا ها

  از ۱ دی ۹۶ الی ۱ بهمن ۹۶ [...]

Go to Top