برندگان مسابقه کتابخوانی کتاب مسئولیت وسازندگی

برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۴ ‘از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید’ [...]

مسابقه کتابخوانی از کتاب “مسئولیت وسازندگی”

  مسابقه چهارم کتابخوانی […]

برندگان مسابقه کتابخوانی، کتاب رشد استاد صفایی حائری

اسامی برندگان: […]

مسابقه کتابخوانی “رشد”

آزمون مجازی ۶ بهمن ماه به همراه جوائز نقدی [...]

برگزاری کارگاه صفر تا صد استارتاپ

  توسط: محمدجواد احمدپور کارشناس ارشد سرمایه گذاری موسسه دانش [...]

اطلاعیه کارگاه صفر تا صد استارتاپ

توسط: محمدجواد احمدپور کارشناس ارشد سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان [...]

برندگان مسابقه کتابخوانی “نوپای ناب”

برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۲ ”از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید”: [...]

برندگان مسابقه کتابخوانی ”ترن هوایی کارآفرینی”

مسابقه شماره۱  کتابخوانی “از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید” [...]

مسابقه کتابخوانی “نوپای ناب”

ثبتنام رایگان و به صورت اینترنتی ۱۲شهریورماه۱۳۹۶٫ […]

مسابقه ترن هوایی کارآفرینی

از مجموعه مسابقات کتابخوانی کارآفرینی فَحاد، شماره 1

Go to Top