زمان: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ الی ۱۸ مکان: پیامک می شود

توضیحات:   ۰۹۱۲۶۸۱۳۶۴۰

مخاطبین: تیم ها، شرکت ها و سازمان های فعال در حوزه تولید، سرمایه گذاری، توسعه بازار و ‌… در فضای علمی فناوری نوآوری

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان:    –   مکان:   –

مخاطبین:

– کارفرینان (فناورانه یا غیرفناورانه)
– مخترعین، فناوران و نوآوران
– دانشجویانی که نمونه اولیه حاصل از تحقیقات و پایان نامه شان مورد نیاز کشور و یا دارای ارزش راهبردیست

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: اولین جلسه در روز ۱۷ مهر ماه مکان: پیامک میشود

توضیحات:  سلسله جلسات با محوریت ایده پردازی، ارائه راهکار و ایجاد همکاری با صنایع مختلف ۰۹۱۰۴۸۴۲۷۹۳

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: پیامک میشود تاریخ انقضا: ۲ مهرماه ۱۳۹۷ مکان: پیامک میشود

توضیحات:  توسعه بازار با رویکرد صادراتی و نقش رسانه در این امر

مخاطبین: بازرگانان و شرکت های توسعه بازار

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: ۲۸ مهرماه الی ۱ آبان ماه ۱۳۹۷ تاریخ انقضا: ۲ مهرماه ۱۳۹۷ مکان: نمایشگاه بین الملی شهر آفتاب

توضیحات:  Irantsn.com

مخاطبین: شرکت های دانش بنیان

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: پیامک می شود  مکان: پیامک می شود تاریخ انقضا:  ا مهرماه ۱۳۹۷

توضیحات:   Daneshbonyan.isti.ir

مخاطبین:

– شرکت های دانش بنیان و فناور
– نخبگان علمی شاغل در شرکت های دانش بنیان

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: پیامک می شود      مکان: سازمان فضایی ایران  تاریخ انقضا:  چهارشنبه ۴ مهر

توضیحات:   isa.ir

مخاطبین: مراکز نوآوری، شتابدهنده ها و کسب و کارهای فضاپایه(بهره بردار از اطلاعات ماهواره ای)

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

تمایل به حضور در کدام برنامه را دارید؟
فعالیت های انجام شده و یا در حال بررسی و پیگیری حاصل از تعاملات و ارتباطات برقرار شده
تصویر کپچا