پروژه احداث و بهره برداری اسکله تجاری و اختصاصی فحاد

در راستای تکمیل «زنجیره ارزش صادرات» و با [...]

دعوت به همکاری در گروه مواد پیشرفته

گروه مواد پیشرفته مرکز مطالعات مختصات با رسالت [...]

گزارش تصویری جلسه حضوری مجموعه های حقوقی

از بیو تا نساجی، از زنجیره بلوکی تا هوشمندسازی، از [...]

Go to Top