پروژه احداث و بهره برداری اسکله تجاری و اختصاصی فحاد

در راستای تکمیل «زنجیره ارزش صادرات» و با [...]

هسته علمی-فناوری سلامت و تجهیزات پزشکی با حضور دکتر باوی

ارائه دستاوردهای پژوهشی، فناوری، نمونه اولیه با رویکرد شکل گیری [...]

Go to Top