برگزاری کلاسهای رفع مشکلات درسی دانش آموزان مجموعه شهید زین الدین

  فحاد | کارگروه دانش آموزی