برندگان مسابقه کتابخوانی ” دروغ های مسلح”

برندگان مسابقه کتابخوانی " دروغ های مسلح"   1.پریسا مروج [...]

برندگان مسابقه کتابخوانی اثر مرکب

برندگان مسابقه کتابخوانی شماره6'از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید'' اثرمرکب [...]

مسابقات تابستانه “سه قاچ کارآفرینی”

[…]

برندگان مسابقه کتابخوانی “حرکت” استاد صفایی حائری

برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۵’از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید” [...]

برندگان مسابقه ۳ مرحله ای ماء معین

[…]

مسابقه کتابخوانی “ماء معین”

ویژه ماه مبارک رمضان […]

مسابقه کتابخوانی از کتاب “مسئولیت وسازندگی”

  مسابقه چهارم کتابخوانی […]

برندگان مسابقه کتابخوانی، کتاب رشد استاد صفایی حائری

اسامی برندگان: […]

Go to Top