گزارش تصویری برنامه “از نزدیک با استارتاپ ها”

  استارتاپ نیمکت هوشمند خورشیدی […]

سلسله جلسات “از نزدیک با کارآفرینان”

مهندس رامین عالمیان راد-شرکت صاهیراد […]

اجرای طرح هسته های علمی دانش آموزی

  هماهنگی جهت اجرای طرح هسته های علمی دانش آموزی [...]

Go to Top