اختتامیه مختصات زنجیره های ارزش فناوری محور (زیست فناوری، سلامت و تجهیزات پزشکی و …)

به نقل از ایرنا - اختتامیه چهارمین دوره پلت فرم [...]