برگزاری کارگاه های زیست شناسی ، فیزیک و شیمی در پژوهشسرا ها

  از ۱ دی ۹۶ الی ۱ بهمن ۹۶ [...]

بازدید از نمایشگاه باغ کتاب تهران و بخش های کودک و نوجوان

  فحاد | کارگروه دانش آموزی

برگزاری کارگاه زیست برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

  فحاد | کارگروه دانش آموزی

برگزاری کارگاه فیزیک و الکترونیک برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

  فحاد | کارگروه دانش آموزی

همکاری با پژوهشسرای دانش آموزی ابن سینا

  تعیین محورها و نحوه همکاری […]

Go to Top