برگزاری کارگاه صفر تا صد استارتاپ

  توسط: محمدجواد احمدپور کارشناس ارشد سرمایه گذاری موسسه دانش [...]