زمان:    –    مکان:   –

مخاطبین:

– کارفرینان (فناورانه یا غیرفناورانه)
– مخترعین، فناوران و نوآوران
– دانشجویانی که نمونه اولیه حاصل از تحقیقات و پایان نامه شان مورد نیاز کشور و یا دارای ارزش راهبردیست

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: پنجشنبه ۱۲ مهرماه سال  از ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰ تاریخ انقضا: چهارشنبه ۱۱ مهر ساعت ۸ صبح مکان: تهران – بزرگراه ارتش غرب – بعد از ورودی بلوار مژدی (اوشان) – کوچه ابوالفضل صمیع – نمایشگاه های دائمی بنیاد برکت- شتابدهنده سخت افزاری هاردتک

توضیحات: با حضور مدیران شتابدهنده ها، مراکز نوآوری و کسب و کار و کارآفرینان حوزه کشاورزی، انیمیشن، تجارت الکترونیک، معماری دیجیتال، هوش مصنوعی و …

مخاطبین: ویژه دانشجویان، دانش آموختگان و صاحبان ایده

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: پیامک میشود  تاریخ انقضا: ۲ مهرماه ۱۳۹۷  مکان: پیامک میشود

توضیحات:  توسعه بازار با رویکرد صادراتی و نقش رسانه در این امر

مخاطبین: بازرگانان و شرکت های توسعه بازار

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: اولین جلسه در روز ۱۷ مهر ماه مکان: پیامک میشود

توضیحات:

سلسله جلسات با محوریت ایده پردازی، ارائه راهکار و ایجاد همکاری با صنایع مختلف

۰۹۱۰۴۸۴۲۷۹۳

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

 زمان: ۲۸ مهرماه الی ۱ آبان ماه ۱۳۹۷     تاریخ انقضا: ۲ مهرماه ۱۳۹۷  مکان: نمایشگاه بین الملی شهر آفتاب

توضیحات:  Irantsn.com

مخاطبین: شرکت های دانش بنیان

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: پیامک می شود   تاریخ انقضا:  ا مهرماه ۱۳۹۷  مکان: پیامک می شود

توضیحات:   Daneshbonyan.isti.ir

مخاطبین:

– شرکت های دانش بنیان و فناور
– نخبگان علمی شاغل در شرکت های دانش بنیان

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

زمان: پیامک می شود  تاریخ انقضا:  چهارشنبه ۴ مهر  مکان: سازمان فضایی ایران

توضیحات:   isa.ir

مخاطبین:

مراکز نوآوری، شتابدهنده ها و کسب و کارهای فضاپایه(بهره بردار از اطلاعات ماهواره ای)

نیاز به پروفایل کارنما: دارد

هزینه: در صورت تعهد اخلاقی به انفاق دانش و تجربه، در زمان و سطحی که امکان دارید، رایگان است.

امام حسن عليه السلام: دانش خود را به ديگران بياموزان و دانش ديگران را بياموز؛ زيرا با اين كار هم دانش خودت را محكم و استوار كرده اى و هم آنچه را نمى دانسته اى آموخته اى.(كشف الغمّة:۲/۱۹۷)

تمایل به حضور در کدام برنامه را دارید؟
تصویر کپچا