گزارش مختصر دومین گردهمایی مجموعه های دانش بنیان

گزارش مختصر رویداد 18ام مهرماه باهدف اطلاع و شناخت مجموعه [...]