گزارش تصویری جلسه حضوری مجموعه های حقوقی

از بیو تا نساجی، از زنجیره بلوکی تا هوشمندسازی، از [...]

بازدید از مجموعه توانمندی های صاایران و ارائه زیست بوم فضاگرا

  دوشنبه ۱۸ دی ۹۶ […]

برگزاری جلسه دوم از سلسله جلسات انتقال دانش و تجربه

  با موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در کسب و [...]

گزارش تصویری برنامه “از نزدیک با استارتاپ ها”

  استارتاپ نیمکت هوشمند خورشیدی […]

هسته علمی-فناوری سلامت و تجهیزات پزشکی با حضور دکتر باوی

ارائه دستاوردهای پژوهشی، فناوری، نمونه اولیه با رویکرد شکل گیری [...]

Go to Top