دعوت از دوستان علاقه مند به ایفای نقش رایزن علمی-اقتصادی (روحیه جهادی و متواضع) باهدف تسهیلگری در شکل گیری همکاری

دوشنبه ۲۶ شهریور ۹۷، ساعت ۱۴